Rottweiler – en slagterhund

Rottweileren er en race af hunde, der betragtes som store hunde. De var kendte i Tyskland som slagterhunde, fordi man anvendte dem til at trække vogne med slagtet kød til markeder. Nu bruger man Rottweileren som eftersøgnings- og redningsrottweiler_mal_2operations hunde, som førerhunde for blinde, som vagthunde og politi hunde.

Den er en af de ældste af hyrdehunde med en historie der måske går helt tilbage til Romerriget, hvor man havde en type hunde, der var pålidelige, robuste med stor intelligens og bevogtnings instinkter. Under romernes søgen efter at erobre Europa, rejste de med deres hunde i store antal over hele kontinentet. Man havde ikke køleskab i de tider og måtte bringe flokke af får med sig. Hundende blev brugt til at holde vagt og holde flokkene sammen. Da den romerske hær rejste over det sydlige Tyskland, og blev hundene nu brugt af tyskerne, selv efter romerne blev drevet ud af området.

Der var en by i denne region, der hed Rottweil. De romerske hunde var blevet populære for at drive kvæg til markedet og beskytte dem fra røvere og vilde dyr. Derfra kom deres navn Rottweiler. Da jernbanen blev den primære metode for transport, faldt antallet af Rottweilere drastisk. Antallet blev formindsket så alvorligt, at i 1882 var der kun en enkelt repræsentant for racen. Det var først igen ved starten på 1. verdenskrig, at man oplevede en stor efterspørgsel efter politihunde, som førte til fornyet interesse i racen. Under Første og Anden Verdenskrig blev Rottweilere taget i brug i forskellige roller, såsom beskedbringer, ambulance og vagthund.

De er en kraftfuld race med en veludviklet genetisk hyrde og bevogtnings instinkter. De anses kun for at være farlige, hvis man har været uansvarlig som ejer, misbrugt dem eller ikke fået dem socialiseret og uddannet. De har en tendens til at være meget aggressive mod fremmede, da de har vagthund instinkter.